*Kötü plastik atık yönetiminin yüzde 83’ünden sorumlu 20 ülke arasında Türkiye de yer alıyor.

*Dünya çapında üretilen yılda 300 milyon ton plastiğin yaklaşık %2’si, yani 8 milyon tonu denizlere ulaşıyor.

*Plastiklerin deniz suyunda çözünmesi çok yıllar alıyor. Çözünen zehirli kimyasallar ise besin zinciri yoluyla yeniden insanlara geçiyor.

*Besin zannedilerek yutulan plastikler yunus, balina ve deniz kuşlarının da ölümüne yol açıyor. Yapılan araştırmalarda ülkemiz kıyılarında karaya vuran yunus ve balinaların midelerinde ciddi oranda naylon poşet ve başka plastik kökenli maddelere rastlanıyor.

Bu veriler, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)’nın hazırladığı rapordan. Dünyadaki bütün sulak alanlar kirlilik alarmı veriyor. Denizlerdeki plastik atık miktarı, yedinci bir kıta gelmiş durumda. TÜDAV ve Bref markası, Türkiye kıyıları için harekete geçerek “Kıyılarda Temizlik Dalgası” isimli projeyi başlattı.

Proje kapsamında İstanbul, İzmir, Samsun ve Adana’da eş zamanlı kıyı temizliği yapıldı. Projenin İstanbul ayağı Sarıyer Kısırkaya sahilinde gerçekleştirildi. Sadece bu sahilde 240 kilo atık toplandı. Toplanan plastik, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıklar, geri dönüşüm tesislerine gönderilerek yeniden üretime kazandırıldı.