Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Çiftlikten Çatala (F2F) ve Biyoçeşitlilik (BDS) strateji dokümanları, mevcut gıda üretiminin sürdürülemez olduğunu kabul ederek; biyoçeşitliliği ve toplum sağlığını Avrupa Gıda Politikası’nın merkezine alan ve pestisit kullanımını azaltmaya yönelik hedefler belirledi. Bu kapsamda;

-2030 yılına kadar pestisitlerin genel kullanımının ve yüksek derecede tehlikeli pestisit kullanımının %50 azaltılması,

-Pestisitlerin agroekolojik uygulamalarla değiştirilmesi,

-2030 yılına kadar AB'nin tarım arazilerinin %25'inin organik tarıma ayrılması,

-Pestisitlerin AB kentsel yeşil alanlarında da yasaklanması hedefleniyor.

Avrupa Pestisit Eylem Ağı Çevre Politikası Yöneticisi Martin Dermine, tarımda derinlemesine bir reform yapılması gerekliliğinin kabul edilmesinin başlı başına bir devrim olduğunu belirterek “Pestisitler, biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden oluyor. Bu değişim, Avrupa’yı yönetenler tarafından sıkı yaptırımı olan eylemlerle takip edilmelidir. %50'nin ilerici bir hedef olduğuna inanıyoruz, ancak biyoçeşitliliği geri kazanmak için daha fazla çaba gerekecek. AB'de 20 yılda pestisit içermeyen tarıma ulaşmak için başka kilometre taşları belirlenmeli” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Pestisite Veda Ediyor 1

Avrupa Pestisit Eylem Ağı Kimyasallar Koordinatörü Hans Muilerman, Avrupa Komisyonu’nun bu kararını “tarım endüstrisinin çıkarlarına karşı çıkarak bilimi dinlemeye cesaret göstermesi” olarak nitelendirdi.

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı belgeleri değerlendiren Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu, “umut ediyoruz ki Tarım ve Orman Bakanlığımız pestisitsiz yani zehirsiz bir tarım için hızla AB’ye paralel adımlar atar” dedi. Şehirlioğlu, pestisitlerin yasaklandıktan onlarca yıl sonra bile doğada var olmaya ve tüm canlıları zehirlemeye devam edeceğine dikkat çekti: “Her ne kadar bu gelişmeyi olumlu karşılasak da AB Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı gibi kurumların sorumlulukları ve görevleri doğayı, insan sağlığını ve biyolojik çeşitliliği korumak için önlemini baştan alan politika, strateji ve uygulamalar geliştirmektir. Zehirlerin onlarca yıl kullanımına izin verdikten sonra yasaklamak değil zararlarını baştan tespit etmek, hiç uygulamaya sokmamak ve alternatif uygulama ve teknikleri desteklemektir.”

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından yürütülen Zehirsiz Sofralar projesi kapsamında kurulan ve 100’ün üzerinde sivil toplum örgütü ve inisiyatifinin oluşturduğu Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, Kasım 2019’da bir kampanya başlattı. Kampanyayla Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan pestisitsiz tarıma geçiş yönünde politikalar izlemesi, kademeli bir geçiş ile 2030 yılında pestisitlerin yasaklanması talep edildi.


Zehirsiz Sofralar projesiyle ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Zehirsiz Sofralar kampanyasına imza vermek için burayı tıklayın.