Kurumların yürüttüğü sosyal ve çevresel projelerin etkileri, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini bütünsel şekilde iç yönetime ve karar alma mekanizmalarına entegre edebilmeleri için tasarlanmış uluslararası standartlara göre ölçülüyor. KUSIF Yönetici Direktörü Dr. Gonca Ongan ve Proje ve Eğitim Sorumlusu Agata Fortuna Uluç KUSIF’i ve odaklandığı projeleri anlattı.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ne zaman faaliyete başladı? Çalışma alanlarınızla ilgili detaylı bilgi alabilir miyiz?

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) 2012 yılında Koç Üniversitesi bünyesinde araştırma, eğitim ve işbirliği yoluyla sosyal inovasyonu teşvik etmek için sosyal etki odaklı araştırma ve uygulama merkezi olarak kuruldu. KUSIF’in ana çalışma alanı sosyal etki. Kaynakların doğru kullanımı ve sosyal etki yaratma sürecinde amaçlanan değişimlere ulaşmada başarı için sosyal etki ölçümü ve yönetiminin yapılmasının gerekliliğini savunuyoruz. 

Vizyonumuz; STK’ların, fon verenlerin, sosyal girişimcilerin, özel sektör kuruluşlarının sadece sosyal etkileri için önceden planlama yapmakla kalmayıp; aynı zamanda sosyal etki ölçümü ve yönetimini genel iş kültürüne ve günlük faaliyetlerine entegre ettiği bir etki ekonomisi yaratmak. Sosyal etki yönetimini gündeme getirmek, sosyal etki okuryazarlığını arttırmak, üye olduğumuz Social Value International’ın geliştirdiği prensipleri, metodoloji ve standartları yaygınlaştırmak için eğitim, kaynak üretme ve danışmanlık gibi çalışmalar yürütüyoruz.

Son zamanlarda odaklandığınız çalışmalar neler?

Son birkaç senede sosyal girişimcilik, çalışmalarımız arasında çok önemli bir yer alıyor; fakat aynı zamanda farklı sosyal etki aktörleri ile çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle özel sektör ile sürdürülebilirlik odağında sosyal etki ölçümleme ve yönetimi konusunda çalışmalarımızı arttırdık. Özel sektörden çok fazla talep geliyor. Bu bizi çok heyecanlandırıyor; çünkü özel sektörün iş yapışını daha sürdürülebilir kılmadan gerçek bir değişimden bahsetmemiz mümkün değil. Sürdürülebilirliği ana gündem maddesi olarak iş süreçlerimize entegre ettiğimizde, özel sektör şimdimizi ve geleceğimizi daha sürdürülebilir kılacak anlayışını taşıyoruz. Bunun yolu da sürdürülebilirliği ve etki ölçümleme ve yönetimini şirketin tüm opearasyonuna ve iç karar alma mekanizmalarına dahil etmekten geçiyor. İşte KUSIF, özel sektörü bu yolculuğunda destekliyor. 


Sosyal Etkiyi Ölçmek ve Yönetmek 1

KUSIF Yönetici Direktörü Gonca Ongan (üstte, sağda) Social Value International Sosyal Etki Ölçümü ve Yönetimi 1. Seviye Akredite Uygulayıcısı.

Proje ve Eğitim Sorumlusu Agata Fortuna (üstte, solda) Social Value International Sosyal Etki Ölçümü ve Yönetimi 3. Seviye Akredite Uygulayıcı ve Eğitmeni.

Kurumların ürettiği projelerin sosyal etkilerini hangi standartlara göre değerlendiriyorsunuz?

Şu an ekibimizde ben ve Agata Fortuna akredite SDG Impact Standardları eğitmeniyiz. Social Value International ve UNDP tarafından oluşturulan bu yönetim standardları özel sektörün sürüdülebilirliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini sistematik ve bütünsel şekilde iç yönetime ve karar alma mekanizmalarına entegre edebilmeleri için tasarlanmış. Biz de KUSIF olarak, sürdürülebilirliğe olumlu katkısını artırmak isteyen özel sektör kurumlarına bu yollarında destek olmak istiyoruz. Ayrıca, Agata Social Value International Sosyal Etki Ölçümü ve Yönetimi Seviye 3 Akredite Uygulayıcı ve Eğitmeni. Ben ise 1. Seviye Akretide Uygulayıcıyım. KUSIF Ekibi olarak özel sektör ekiplerine kurum bazında ve genel katılımlı olarak sosyal etki ölçümleme ve yönetimi, sosyal yatırımın geri dönüşü ve SDG Impact Standardları ve Uygulamaları eğitimleri, mentörlükleri ve danışmanlıkları veriyoruz.

Bu çalışmaları desteklemek ve Türkiye’de sosyal değere ve etki yönetimine önem veren kurumları bir araya getirmek için yakın zamanda Social Value International’a bağlı Social Value Türkiye ağını kuracağız. Bireysel ve kurumsal üyelik alarak bu alanda öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen uzman ve kurumlardan bir topluluk oluşturacağız.


Sosyal Etkiyi Ölçmek ve Yönetmek 2

Yürüttüğünüz eğitim programlarınız ve hizmetleriniz hakkında da kısaca bilgi alabilir miyiz? 

KUSIF olarak her hedef gruba ve ihtiyaca yönelik 1-2 günlük veya uzun süreli eğitim programı kurguluyor ve danışmanlık veriyoruz. Şirketler, sürdürülebilirlik kavramının çevresel ve ekonomik boyutunun yanı sıra sosyal boyutuyla da önemsemeye başladı. Özellikle şirketlerin sürdürülebilirlik ekipleri sosyal etki ölçümleme ve yönetimi ile daha çok ilgilenmeye başladı ve öncelikleri arasına aldı. Ayrıca, şirketler ürün ve hizmetlerinin değer zincirini hazırlarken çevresel ve ekonomik değerlerin yanında sosyal değeri de önceliklendirdiklerinde ürün ve hizmetin değerini de artıracaklarını gördüler. KUSIF eğitimlerinde ve danışmanlıklarımızda özel sektör ekiplerine, sosyal etkinin özellikleri ve temel kavramlar, sosyal etki ölçümlemesi ve yönetimi, etki odaklı düşünme, veri toplama teknikleri, paydaş analizi ve haritalandırma, süreç yönetimi, değişim teorisi, değişim haritalama, etki odaklı veri toplama sistemi ve araçları başlıklarında destek oluyoruz. Tabii, bir de araştırmacı ekibi olduğumuz için özel sektör ile bu çalışmalarımızdan iyi uygulamalar ve deneyim vakaları da oluşturuyoruz. 

MAGMA YERYÜZÜ ÖZEL SAYISI / EYLÜL 2023