Büyük bozkırın kuzeydoğu ucu. Yüzeyinden milyonlarca çiçeğin fışkırdığı bir zümrüt okyanusu... Üzerinden karasabanın geçmediği topraklar... Bir zamanlar at toynaklarıyla yankılanan tepeler, İskitlerden beri Avrasya tarihine yön veren büyük göçebelerin tarihine ışık tutuyor. Binlerce yıllık kurganlar, bozkırın uyanışına sahne oluyor. Magma’dan Mehmet Gültekin, Tuva Özerk Cumhuriyeti’nde Tunnug kurganlarındaki kazıları inceledi.