Altmış beş milyon yıl önce oluşmuş dev kayaların kuytusunda akan gizemli yaşam... Malatya’da yaklaşık yirmi sekiz kilometre boyunca uzanan Levent Vadisi sayısız mağarası, birbirinden ilginç karstik oluşumları, sıra dışı kayalıklarıyla bazen eşkıyalara yatak, bazen asilere barınak, bazen de mazlumlara korunak olmuş. Vadide cumhuriyet dönemine kadar çalkantılarla akan tarih, günümüzde kuytulara gizlenmiş köylerde sakince dinleniyor.