Ormanlar ardıl değişim adlı bir süreç içerisinde sürekli değişen ekosistemler. Ormanı içinde yaşayan onlarca canlı, suyu, toprağı, havası, nemi, mikroorganizmaları, aralarındaki ilişkileriyle bir yaşam birliği, ekolojik bir sistem olarak görmek gerekiyor. Anadolu ormanları son dönemde yangınlar, dışarıdan müdahaleler ve iklim krizi gibi önemli tehditlerle karşı karşıya.