Akdeniz’deki aslan balığı istilası, Karayiplerde gerçekleşen istilayla oldukça fazla benzerlikler içeriyor. Ancak Akdeniz’deki istila daha hızlı. O kadar ki modellemeleri bile tahmin edilenden daha süratli. Magma fotoğrafçısı Mert Gökalp bu türün davranışlarını dünyada ilk defa aralıksız yirmi dört saat boyunca kayda aldı.