Nesiller boyunca kadim toplumlar yaşam ihtiyaçları nedeniyle çeşitli kadim üretim yöntemleri geliştirdi. Evrenle kurulan bu etkileşim, yalnızca yiyecek sağlamakla ve temel ihtiyaçları gidermekle kalmadı aynı zamanda gelenekleri, kültürleri belirledi; tüm canlılarla paylaşılan ekosistemin devamlılığını sağladı.