Gelişmekte olan ülkelerin ve Türkiye’nin en yakıcı sorunlarından biri beyin göçü… Beyin göçüyle ülkenin iyi eğitim görmüş, düşünen, üreten kalifiye iş gücü en verimli olduğu dönemde gelişmiş ülkelere gidiyor. Daha iyi bir eğitim ve özgür bir gelecek arayanlar, ekonomik ve sosyal baskıdan bunalanlar, emeğinin ve kariyerinin karşılığını bulmayı düşleyenler göç yollarına düşüyor. Tamer Tamar, Türkiye’den göçenlerin kişisel serüvenlerini izledi.