Adıyaman dağlarının derinliklerinde binlerce yılın birikimini, geleneğin ve yaşama sevincinin parlak renklerini kuşanır köyler… Bu köylerin güçlü, kendinden emin kadınları, özgün ama yitmek üzere olan bir kültürün son temsilcileri. Sincik ve Çelikhan ilçesine bağlı Alevi köylerinde, kadınlar dünyalarını bir güneş gibi başlarında taşıyor. Renkleri, işlemeleri, kat kat bağlanma stilleriyle göz alan ve kullik denilen başlıklar, bir örtü olmaktan çok, geleneklerin yükünü taşıyan kadınların kişisel ve ruhsal yaşamının gizlerini, sosyal ilişkilerinin izlerini taşıyor.