Selcen, Magma okurlarının yakından tanıdığı kuzey Moğolistan’da yaşayan ve Türk dil ailesinden birini konuşan rengeyiği çobanı, avcı topluluk Dukhalar üzerine çalışıyordu. Dukhaların obasında onlarla birlikte toplam bir sene yaşayarak katılımcı gözlem yöntemi kullanan Selcen, Dukhalarda insan ve hayvan ilişkilerini çalıştı. Onlarla birlikte yaşadıkları hayatı deneyimleyip, rengeyiklerini otlatmaya ya da ava gitti.

Ayrıca Dukhalarla derinlemesine mülakatlar yapıp onların doğaya bakışını anlamaya çalıştı. Rengeyikleriyle Yaşamak ve Ruhlar Arasında Avlanmak isimli tezinde evcil ya da yaban kavramlarını Dukhalar açısından sorgulayan Selcen, Dukhaların av ritüelleri, göç esnasındaki dinamikler, Şamanizm’in yer iyeleri (sahipleri) inancının insan doğa ilişkisine etkisi, avcıların paylaşım kuralları gibi birçok konuya yer verdi. Selcen çok yakında çalışmasını Türkçe’ye çevirerek ve kitap haline getirecek.

Rengeyikleriyle Yaşamak Ve Ruhlar Arasında Avlanmak 1

Berlin Humboldt Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Bölümü’nde doktora jürisi sonrasında Selcen’in danışmanları Türkolog Prof. Ingeborg Baldauf ve Antropolog Prof. Toni Huber ile bölümdeki diğer doktora öğrencileri.