İnternet kullanıcılarının ürettiği içeriğin geniş kitlelere ulaşması insanları belli ilgi alanları, görüşler ve söylemler etrafında toplanmasını sağlıyor. Küresel internet ağı aynı zamanda temelsiz dedikoduların ve komplo teorilerinin de hızlı şekilde yayılmasına neden oluyor. İtalya’daki Lucca Üniversitesi’nden Michela Del Vicario’nun liderliğindeki ekip bilim haberleri, komplo teorileri ve bu haberlerin karşıt içeriğindeki trol diye tanımlanan mesajların kitleler tarafından ne hızla yayıldığını ve kabul gördüğünü araştırdı. Çalışmada 952 bilim haberi, 2.422 komplo teorisi ve 3.495 trol haberi değerlendirildi. Sonuç gösterdi ki bilimsel bilgi daha hızlı yayılırken, komplo teorileri daha yavaş bir biçimde kitlelere ulaşıyor. Haberin anlatım dilinin belli bir grubun bakış açısına hitap etmesine göre internet kullanıcıları arasındaki kutuplaşma ve grup oluşumu artıyor. Komplo teorilerini takip eden kullanıcıların ilk oluşan yargısı çok zor değişirken bilim haberlerine dair yargılar daha hızlı değişebiliyor. Benzer özellikteki kullanıcıların birbiriyle iletişimde olması yayılım hızını artırıyor.