Sanatçı, insan, hayvan, bitki ayrımı gözetmeksizin tüm canlıların ait olduğu bütüncül bir doğa fikrini ortaya koyduğu suluboya çalışmaları ile galerideki yerini alıyor. İnsanın düşüncesinin, doğaya egemen olma fikri karşısında Çelebi sergisinde, canlı ve cansız olan ile geçişliliğin ancak varlıkların karşılıklı etkileşim bağlarıyla oluşturdukları sistemin yeniden düşünülmesiyle mümkün olabileceğini birer birer inceliyor. Sanayileşen toplumsallığın, doğa üzerindeki egemenliğinden hayvan üzerindeki egemenliğine kadar ekosistemin yok edilmesini konu alan sergi 10 Mart – 22 Nisan 2017 arasında açık olacak.