Urartu kale ve kaya mezarları, Muş’ta o dönemden kalan en sağlam yapılar. Murat Nehri’nin Varto Çayı ile birleştiği bu geniş vadi öyle bereketli ki Urartulardan bu yana hem insanları hem de yaban hayatı besliyor. Magma ekibi, Alpaslan II Barajı nedeniyle büyük kısmı sular altında kalacak bölgenin arkeolojik ve doğal mirasını inceledi.