Zaman değişti, insanlık dağlarla ilişkisini kesti. Daha düne kadar konuştuğu, dua ettiği, esenlik ve bereket dilediği dağlardan koptu. İç Anadolu’da engin bir ovanın ortasında yükselen volkanik Karadağ; Hititlerden, belki daha da öncesinden insanların kutsallık atfettiği, tapınaklar inşa ettiği ulu bir dağdı. O zamanların görkemli kalıntıları Karadağ’ın koynunda barınıyor.