Demre Çayı’nı oluşturan akarsuların birleştiği bir kavşak noktasında Dereağzı. Antik döneme tarihlenen çarpıcı bir yerleşim. Nehrin ana kolu bu noktadan sonra derin bir vadi sistemine giriyor ve Antalya’nın ilçesi Demre’nin merkezine kadar uzanıyor. Dereağzı’na, bu konumu sayesinde suyun başını tutmuş diyebiliriz. Yapılan arkeolojik araştırmalar buranın geç tunç çağından (MÖ 1550 - 1200) başlayarak kesintisiz klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşime açık olduğunu gösterdi. Dokuzuncu yüzyıla tarihlenen bir kilisenin varlığı da bu sürecin uzunluğu hakkında fikir veriyor.