Sonra caddeleri doldurmaya başlayan insanlardan çıkan ak dumanlar, evlerin, fabrikaların bacalarından çıkan siyah dumanlar yükselir göğe doğru; yükselir ve çinko çatıların, kiremit çatıların üzerinde sanki yeni bir şehir kurulur gökyüzünde. Eski Rus efsanelerinde, Petro’nun şehrinin önce gökte şekillendirip sonra yere indirildiği anlatılır ya, işte şehir bir defa kurulduktan sonra her sabah ama her sabah yerde şekillenip yeniden göğe çıkarılır.