Luviler, bu topraklardaki birçok ismin, söylencenin, iş yapış şeklinin kaynaklarından... Anadolu’daki geçmiş diller mozaiğinin çatısı Luvice üzerine kurulu. Kadim bölgenin batı uygarlığıyla ilişkisinde de Luvi etkisi açıkça görülmekte. Türkiye’nin en önemli yazarlarından Osman Şahin, doğduğu Torosların söylencelerinde ve Anadolu’da kullanılan kelimeler üzerinden Luvi dilinin izlerini aradı.