Ölümsüzlük iksirini paylaşamayan tanrılarla iblislerin on iki yıllık savaşına ilişkin inanış, Hint toplumunun en eski çağlardan beri süren adalet özleminin ifadesidir. Savaşı tanrılar kazanmıştır ve adaletle paylaşılsın diye iksir Hindistan’ın dört ayrı yerine dökülmüştür: Allahabad, Haridvar, Uccain ve Nasik... Bugün de on iki yıllık bir döngüde üç yıl arayla bu şehirlerde toplanır Hindular. Son olarak Allahabad kenti, 120 milyon insanın Kumbh Mela kutlamalarına sahne oldu.