Doğa Koruma Merkezi’nin (DKM) yürüttüğü “Doğa ve Şehirler” projesi kapsamında hazırlanan "Şehir Planlama Aracı Olarak Ekosistem Hizmetleri: Çankaya İlçesi Örneği" isimli kitap, karar vericilere ve uygulayıcılara yeşil altyapı ve doğa tabanlı çözümlere yönelik öneriler sunuyor. Uygulayıcılara rehberlik etmeyi amaçlayan kitabın hazırlanış sürecinde Çankaya sakinlerine verilen hizmetler mahalle ölçeğinde haritalandı, her hizmetin katkısı değerlendirildi, güçlü ve zayıf yönleri raporlandı. Çalışmalar gösteriyor ki, Çankaya ilçesindeki yeşil alanların sağladığı en önemli ekosistem hizmetleri gıda temini, rekreasyon, havanın temizlenmesi ve yerel iklimin düzenlenmesi. Kitap bu hizmetleri tanımlayarak kentsel alandaki karşılıklarını aktarıyor. Bununla birlikte her bir bölümde ilgili hizmetin yeşil altyapı ile ilişkisi veriliyor, ayrıca mahalle ve park ölçeğinde hizmetlerin karşılıkları da grafiklerle yer alıyor. Kitap, ekosistem hizmeti sağlayan alanlara yönelik alınacak her kararın en nihayetinde ekolojik dengeyi etkileyeceğini vurguluyor. Ayrıca, gelecekte planlanacak ya da revizyonu yapılacak park ve bahçelerde yeşil altyapı bileşenlerinin dikkate alınması gerekliliği önemli öneriler arasında.

Konuyla ilgili Doğa Koruma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı, “Doğal alanların tahribi, iklim değişikliği, gıda güvenliği ve hava kirliliği gibi çeşitli zorlukları yaşayan kentler, aynı zamanda COVID-19 gibi salgınlarda ve doğal afetlerde de en fazla etkilenen yerler. Bu bağlamda; kentsel ekosistem ürün ve hizmetlerinin haritalanması, doğanın ve sunduğu ekosistem hizmetlerinin değerinin vurgulanması, mekânsal ve zamansal dağılımının ortaya konması, iklime dirençli ve kendine yeten şehirlerin planlanmasında büyük önem taşıyor. Şehir Planlama Aracı Olarak Ekosistem Hizmetleri: Çankaya İlçesi Örneği kitabının, Türkiye’de doğa tabanlı çözümler ve ekosistem hizmetleri dikkate alınarak yapılacak olan kentsel mekânsal planlamalara ve yeşil altyapı ile ilgili çalışmalara yol gösterici olacağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Kitaba ulaşmak için burayı tıklayın