Magma Dergisi arkeoloji editörü Necmi Karul’un hazırladığı Aktopraklık: Tasarlanmış Prehistorik Bir Köy adlı kitap Ege Yayınları’ndan çıktı. Kitap, Anadolu’daki ilk köylerin ortaya çıkışı ve gelişim aşamaları etrafında şekilleniyor. Fırat ve Dicle nehirlerinin aktığı vadilerin ev sahipliği yaptığı ilk köylerden Batı Anadolu’ya uzanan yerleşikliğin serüveni, çok sayıda görselle desteklenerek anlatılıyor.

Kitabın ana bölümlerinden biri de Aktopraklık Höyük. Bursa’da 2004 yılından bu yana araştırılmakta olan Aktopraklık Höyük’te MÖ 6400’lere tarihlenen ilk iskanının ardından MÖ.6000’lerde yerleşim geleneğinde önemli değişimlerin olduğu izleniyor. Bu binyılın başlarında etrafı hendeklerle çevrili, düzenli bir köy dokusu oluşturan ve standart özellikli yapılardan oluşan yeni bir yerleşim kuruluyor. Karul, Anadolu’nun tarihöncesi mimarlığı bağlamında Aktopraklık’taki bu yerleşim evresini; ev - avlu, içerisi ve dışarısı ya da mezarlık gibi kavramlarla ele alıyor. Akademik bir çalışma olmasına karşın açıklayıcı ve sade bir dille ele alınan kitap, uzmanlar kadar arkeolojiye ilgi duyanların da okuyabileceği bir yayın. Kitapta ayrıca, ayrıntılı olarak ele alınan yerleşim katlarının, burada yapılmakta olan açıkhava müzesi ve Aktopraklık Arkeoloji Okulu projesi kapsamında yeniden inşa edilme sürecine de yer verilmiş. Aktopraklık Arkeoloji Okulu kapsamında düzenlenen atölyelerin gerçekleştiği alanlardan biri olan bu köy canlandırması, tarihöncesi yerleşimin algılanmasını da kolaylaştıran bir uygulama olarak tasarlanmış.