COP15 BM Biyoçeşitlilik Taraflar Konferansı, 7-19 Aralık tarihleri arasında Kanada Montreal’de düzenlendi. Katılımcı ülkeler, konferans sonunda Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi’ni kabul etti. Bu nihai anlaşma, 2030’a kadar Dünya ekosistemini korumak ve durdurmak için iddialı hedefler ortaya koyuyor. Kaybettiklerimizi geri kazanmayı amaçlayan anlaşmanın bazı taahhütleri şöyle:

-Karalar, sulak alanlar ve denizlerin yüzde 30'unu korumak.

-Bozulmuş arazilerin yüzde 30'unu 2030 yılına kadar eski haline getirmek.

- Türlerin insan kaynaklı yok oluşunu sona erdirmek.

-Gelişmekte olan ülkelere yönelik finans akışını 2025 yılına kadar yıllık 20 milyar ABD dolarına ve 2030 yılına kadar her yıl en az 30 milyar ABD dolarına çıkarmak.

COP15: Dünyayı Koruma Sözü Verildi 1

(Soldan sağa) David Ainsworth, Huang Runqiu, Elizabeth Mrema and Inger Andersen. Fotoğraf: Julian Haber/Courtesy of Environment and Climate Change Canada

Bu taahhütlerin yerine getirilmesinde devlet dışı aktörlerin oynadığı role de dikkat çekildi. Yerli halklar, doğanın en güçlü temsilcilerinden bazıları olarak kabul edilerek “Biyolojik çeşitlilik konusunda gerçek bir eylemde bulunmak istiyorsak, yerlilerin önderliğindeki koruma modelleri bu on yılda norm haline gelmelidir” denildi. Ek olarak, büyük ve çok uluslu şirketlerden "biyolojik çeşitlilik üzerindeki risklerini, bağımlılıklarını ve etkilerini" açıklamaları istenecek.

COP15: Dünyayı Koruma Sözü Verildi 2

Fotoğraf: Özcan Yüksek

WWF-Türkiye, COP15 değerlendirmesinde söz vermenin yeterli olmadığı acil eyleme geçilmesi gerektiğini belirtti: “Karalar, sulak alanlar ve denizlerin en az %30’unu korumayı hedefleyen bu çerçevenin kabul edilmesi olumlu bir gelişme ancak ekosistemlerin korunması, üretim ve tüketimin ayak izinin azaltılması gibi doğamız için kritik konularda güçlü hedeflerin olmaması, çerçevenin ulusal ölçekli uygulamalardaki etkisini azaltabilir. 2030 yılına kadar biyoçeşitlilik kaybını durdurmak ve doğa kayıplarını geri kazanmak için bu çerçeve doğru bir adım ancak sadece söz vermek yeterli değil. Acil eylem şart!”

COP15: Dünyayı Koruma Sözü Verildi 3

Ova kurbağası (Pelophylax ridibundus). Fotoğraf: Ahmet Karataş

BBC’nin haberine göre, Kraliyet Kuşları Koruma Derneği'nin kıdemli uluslararası politika danışmanı Georgina Chandler, dünya üzerindeki tüm canlıların daha iyi durumda olacağını belirtti. Yaban Hayatı Koruma Derneği'nden Sue Lieberman da anlaşmanın bir uzlaşma olduğunu ve birçok iyi unsur içermesine rağmen "doğayla olan ilişkimizi gerçekten dönüştürmek ve ekosistemler, habitatlar ve türler üzerindeki tahribatımızı durdurmak için" daha ileri gidilebileceğini söyledi.

COP15: Dünyayı Koruma Sözü Verildi 4

Kına çiçeği (Impatiens noli-tangere). Fotoğraf: Ahmet Karataş