Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) sadece son üç ayda tüm dünyada on binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs raporunu kamuoyuyla paylaştı. “Doğanın Yok Oluşu ve Pandemilerin Yükselişi” başlıklı rapora göre koronavirüs Ebola, AIDS, SARS, kuş gribi ve domuz gribi gibi son yıllarda ortaya çıkan hayvan kaynaklı hastalıkların son halkası. Bugüne kadar insanlarda görülen bulaşıcı hastalıkların dörtte üçünün hayvanlardan geldiğini belirten rapora göre, yeni görülen hastalıkların yüzde 60'ı yaban hayvanlarından bulaşmış durumda.

Virüsün Nedeni Yarasa Değil İnsan 1

Doğa Tahribatı Ve Yaban Hayvan Ticareti

Bu hastalıkların yayılmasında doğanın insan tarafından aşırı sömürülmesinin ve yaban hayvanı ticaretinin etkisi de çok büyük. WWF’in raporunda, insanın, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileriyle bazı hastalıkların yayılması arasındaki bağlantılara da işaret ediliyor.

Rapora göre; doğal ekosistemlerin tahrip edilmesi ve değiştirilmesi, ormansızlaşma, yaban hayvanı türlerinin yasadışı veya kontrolsüz ticareti, yabani ve evcil türlerin hijyenik olmayan koşullarda bir araya getirilmesi ve satılması, virüs gibi patojenlerin yabani ve evcil hayvanlardan insanlara geçme ihtimalini yükseltiyor. Ayrıca, insan davranışları ve demografik faktörler bu risklerin seviyesini önemli ölçüde artırırken, kıtalar arası seyahat hızı pandemilerin hiç fark edilmeden yayılmasına neden olabiliyor. Sağlığımızı ve refahımızı korumak için yapmamız gerekense, doğayı ve sağladığı faydaları korumak ve sürdürmek.

Atılması Gereken 10 Acil Adım

WWF-Türkiye COVİD-19 benzeri tehditlerden sakınmak için acilen atılması 10 başlık sıralıyor. Söz konusu adımlar şöyle:

-Ulusal ve uluslararası düzeyde yaban hayvanı ticaretinin yasaklanması.

-Yaban hayvanı pazarlarının kapatılması.

-İnsanların yaban hayvanlarıyla kontrolsüz temasının kesilmesi.

-Canlı türleri ve popülasyonlarının yok olmasının önüne geçilmesi, doğal yaşam ortamlarının korunması.

-Kaçak avcılığın sona erdirilmesi, kara avcılığının salgın döneminde yasaklanması ve salgın risklerine karşı yeniden düzenlenmesi.

-Bozulmuş ekosistemlerin restore edilmesi, yeniden kazanılması.

-Yaban hayatı dostu geleneksel tarımsal uygulamaların teşvik edilmesi.

-COVİD-19 sonrası dönemde sürdürülebilir yatırımların teşvik edilmesi, insanın, doğa üzerindeki zararlı etkisini artıracak yatırımların(tüketim, kirlilik, vs) desteklenmemesi.

-Ekonomiyi canlandırma planlarının en az %50’sinin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım gibi çevresel olarak sürdürülebilir yatırımlara yöneltilmesi.

-COVİD-19 krizindeki kolektif çabanın iklim krizi ve biyoçeşitlilik kaybını önlemek için bireyler, iş dünyası, yerel yönetimler ve hükümetler düzeyinde kararlılık ve dayanışma ile yürütülmesi.

 

Raporun tamamı için burayı tıklayın.