Kilit Grup bünyesindeki otellerde sürdürülebilirlikle ilgili hangi çalışmaları yapıyorsunuz?

Tesislerimiz, sürdürülebilirliği değerlendirmek üzere Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilen Yeşil Yıldız kriterlerinin tamamını yerine getirdi ve Yeşil Yıldız belgesi almaya hak kazandı. Buna ek olarak Yeşil Anahtar ve Mavi Bayrak kriterlerinin tamamını da karşılıyoruz.

Ayrıca tesislerimizde 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında uluslararası standartlar uygulanmakta olup, akredite kuruluşlar tarafından uygulamalarımız belli periyotlarda denetlenmekte. Tüm çalışanlarımız, çevreye duyarlılık ile ilgili bilincin artırılmasına yönelik verdiğimiz eğitim programlarına katılıyor. Düzenli toplantılar ve geri beslemeler ile birlikte personelin farkındalığı güçlendiriliyor. Çevre standartlarını yükseltmek için kısa ve uzun vadeli hedefler belirleniyor, bu hedeflere ulaşılamadığı zaman uygulamaya alınan düzenleyici faaliyetler ile ileriye yönelik iyileştirmeler yapılıyor.

Tesislerimiz, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından 2018 yılında “Plaj” kategorisinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri” kategorisinde plaket aldı ve zincir otel grubu olarak onurlandırıldı. Tesislerimiz için hammadde ve malzeme satın alımı yapılırken çevreye zarar vermeyen ya da etkisi az ürünler tercih ediliyor. Yerel üreticilerden satın alma yapılmasına, mevsiminde ve yerel ürünler seçilmesine özen gösteriliyor. Ek olarak az enerji tüketen ürünlerin kullanımına öncelik verilirken, standartlar bu anlayış ile biçimlendiriliyor.

Otellerde atık miktarı, su kullanımı çok fazla olur. Bu konuda belirlediğiniz standartlar nedir?

“Sıfır Atık” projesi kapsamında kâğıt, plastik, cam, metal, organik gibi atık türlerini mevzuata uygun biçimde ayrıştırmakta, bu sayede kaynakların daha verimli kullanılmasını ve geri dönüşümün sağlanmasını amaçlamaktayız. Tesislerimiz bu projeye uygun politikalar benimsediklerini ve kriterleri karşıladıklarını, aldıkları “Sıfır Atık Belgesi” ile kanıtladılar. Atık oluşumunu kaynağında azaltıyoruz, oluşan nihai atıkların ise ayrıştırılarak geri dönüşüme alınmasını sağlıyoruz. Atıkların miktarları takip edilirken yeniden kullanılabilirlikleri de araştırılıyor. Tesislerimizde atık su arıtma yöntemleri de uygulanıyor. Bahçe ve bitki bakımı uygulamaları sonucunda ortaya çıkan atıklar gübre olarak kullanılmak üzere değerlendiriliyor. Otellerimiz yüksek enerji ve su tüketimini kontrol altında tutuyor ve sürekli denetleniyor. Odalarda bulunan rezervuarlardaki su hacminin azaltılması, muslukların fotoselli olması gibi çevreci uygulamalar yürütülüyor. Oda tekstil ve havlularının temizlik sıklığı, doğaya katkıda bulunma anlayışı içerisinde, misafirlerimize sunduğumuz bilgilendirme ve yönlendirmeler ile azaltılıyor.

Otel inşaatı sırasında doğal alanların tahribatı konusunda hassas mısınız?

Kilit Grup bünyesinde yer alan otellerimiz, konumlandıkları bölgelerin doğasını tahrip etmeden, kullanılan enerji, su ve çıkan atıkların doğal hayata olumsuz etkilerini minimize ederek, büyük bir hassasiyetle sürdürülebilirlik faaliyetler yürütüyor. Örneğin Nirvana Mediterranean Excellence tesisimizin inşası sırasında doğal yapı korunurken, bölgeye has doğal kızılçam ormanı zarar görmeden inşaat bitirildi.

Yeşil Yıldızlı Oteller 1

Otel misafirlerini bu sürece dahil ediyor musunuz?

Tesislerimizde konuklarımızı çevre bilinci hakkında bilgilendirmek için çalışmalar yürütülüyor. Özellikle minik misafirlerimize bu bilinci aşılamak üzere çevreyi korumaya yönelik etkinlikler yapıyoruz. Tesislerimizde oluşturulan “Doğa Kitabı” ile tesis çevresinde bulunan doğal yapı ve tabiat canlıları misafirlerimize ve tüm doğaseverlere tanıtılıyor. Bisiklet kullanımını teşvik etmek üzere “Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi” alınmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Tesisleriniz dışında doğa ile ilgili çalışmanız var mı?

Akdeniz havzasına endemik olan ve dünya genelinde nesli tehdit altındaki türler arasında bulunan Akdeniz foku ile ilgili çalışmalarımız bulunuyor. Bütüncül bir çevrecilik anlayışına sahip Kilit Hospitality Group ve bünyesindeki Nirvana Mediterranean Excellence olarak, Akdeniz Koruma Derneği’nin yürüttüğü Akdeniz fokunun yaşam alanlarını izleme ve koruma çalışmalarını desteklemek üzere bağışta bulunduk. Dünyadaki iklim bağlantılı tüm gelişmeler tüketicilerin farkındalığını artırırken, konaklama yapacak misafirlerimiz de çevreye önem veren sürdürülebilir otelleri tercih ediyor. Bu anlamda, tesislerimize gelen misafirlerimize çevre bilincine yönelik anketler sunuyoruz. Anket sonuçlarını değerlendirerek iyileştirme faaliyetleri düzenliyoruz.