Ormanların gezegenimizin geleceği ve tüm insanların refahı için önemi tartışmasız kabul görüyor. Sürdürülebilir orman yönetimi, yoksulluğu ortadan kaldırmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, biyolojik çeşitliliği ve su havzalarını korumak, gıda ve enerji güvenliğini sağlamak için çok önemli. Ormanlar, özellikle kırsal kesimdeki yoksullar ve yerli halklar başta olmak üzere toplumun en savunmasız kesimlerinin geçim kaynaklarının desteklemesi bakımında da büyük fayda sağlıyor.

Orman alanlarının artırılması 2015’te belirlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) 2030’da ulaşmayı hedeflediği 17 madde ile doğrudan bağlantılı. Bu amaçların sonuca ulaşması için Birleşmiş Milletler, sürdürülebilir orman yönetimini teşvik etmek ve ormanların 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Planı’na katkısını artırmak misyonuyla 2017-2030 Birleşmiş Milletler Ormanlar Stratejik Planı oluşturdu ve amaçları belirledi. Plan, ormanların mevcut ve gelecek nesiller için ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel faydalar sağlayabileceği bir dünya yaratmak için öncelikle daha fazla ormana ihtiyacımız olacağını kabul ediyor.

Sürdürülebilir Orman Amaçları: Yeşil Bir Gelecek 1

İlk Küresel Orman Amacı 2030 yılına kadar orman alanlarının yüzde 3 artırılması olarak belirlendi. Planın uygulamaya konulmasının üzerinden beş yıl geçtikten sonra ilk “2021 Küresel Orman Amaçları Raporu (The Global Forests Goals Report 2021)” geçtiğimiz aylarda yayımlandı ve belirlenen amaçlara ulaşmada dünya ormanlarının durum değerlendirmesi yapıldı. Yeryüzündeki tüm ormanların sürdürülebilir şekilde yönetildiği bir gelecek için vizyon belirleyen bu rapor; gezegenin korunması ve insanların refahını amaçlayan “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın başarıya ulaşması için çok önemli veriler sağlıyor.

Sürdürülebilir Orman Amaçları: Yeşil Bir Gelecek 2

Artvin Şavşat Karagöl-Sahara Milli Parkı. Fotoğraf: Ersin Demirel

KÜRESEL ORMAN HEDEFLERİ

Küresel Orman Amacı 1

Koruma, restorasyon ve ağaçlandırma dahil olmak üzere sürdürülebilir orman yönetimi yoluyla dünya çapında orman kaybını tersine çevirmek ve iklim değişikliği mücadelesinde daha fazla çaba harcanmalı.

Küresel Orman Amacı 2

Ormana bağımlı insanların ormana dayalı ekonomik, sosyal ve çevresel faydalarını geliştirmek. Bu insanlar için aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak.

Sürdürülebilir Orman Amaçları: Yeşil Bir Gelecek 3

Hadzabeler, Tanzanya. Fotoğraf: Özcan Yüksek

Küresel Orman Amacı 3

Dünyada korunan orman alanlarını ve sürdürülebilir orman yönetimi ile elde edilen ürünleri artırmak.

Küresel Orman Amacı 4

Sürdürülebilir orman yönetiminin uygulanması için yeni ve ek finansal kaynaklar harekete geçirilmeli, bilimsel ve teknik işbirliği ile ortaklıklar güçlendirilmeli.

Sürdürülebilir Orman Amaçları: Yeşil Bir Gelecek 4

Kaz Dağları. Fotoğraf: Tolga Sezgin

Küresel Orman Amacı 5

Sürdürülebilir orman yönetimini uygulamak için Birleşmiş Milletler dahil tüm paydaşların; ulusal ve uluslararası aktörler dahil 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için katkısının artırılması gerekiyor.

Küresel Orman Amacı 6

Birleşmiş Milletler ve Orman İşbirliği Ortaklığı üye kuruluşları da dahil olmak üzere tüm paydaşlar ve sektörler arasında ormanla ilgili konularda her düzeyde işbirliğini, koordinasyonu, tutarlılığı ve sinerjiyi geliştirmek.

Sürdürülebilir Orman Amaçları: Yeşil Bir Gelecek 5

Küresel Ormanlarımız İçin Karbon Ayak İzinizi Azaltın

Artan karbon ayak izimiz, küresel ormanlarımızı korumanın önündeki en büyük engellerden biri. Karbon ayak izimizi azaltacak tercihler yapmak ise artık hepimizin sorumluluğu. Bu konuda aksiyon alabileceğimiz pek çok adım mevcut. Örneğin, gündelik hayatınızda toplu taşımayı veya elektrikli araçları tercih etmek, atıklarınızı değerlendirerek yeniden kullanılmasını sağlamak, enerji tasarrufu sağlayan ürünler satın almak gibi küçük ama etkili yöntemler izleyebiliriz.

Artık, markalar da bu konuda pek çok çalışmaya öncülük ediyor ve daha sürdürülebilir bir dünya için harekete geçiyor. Örneğin; Türkiye İş Bankası dünyamıza nefes olan ormanlarımız için “Geleceğe Orman”ı başlattı. TEMA Vakfı iş birliği ile gerçekleşen ve Küresel Orman Amaçları’nın altısını da karşılayan bu çalışmanın hedefi hem bankacılık işlemlerinde hem de gündelik aktivitelerde karbon ayak izini azaltmak ve bir yandan da ormanların varlığını artırmak.

İşCep’ten Geleceğe Orman’a katılarak yapacağınız bankacılık işlemleri ve günlük hayattan aktivitelerle karbon puan kazanıyorsunuz. Örneğin, kredi kartı hesap özetinin dijital ekstre olarak tercih edilmesi 80 karbon puan. Bankamatik işlemlerinde makbuz alınmaması 10, adım sayar verilerinden ölçülen günlük 2.000 ve üzerinde adım atılması 4, görüntülü görüşme ile müşteri olunması 80 karbon puan demek. Toplamda 1.000 karbon puana ulaşıldığında ise İşCep Geleceğe Orman menüsünden “Fidan Bağışı Yap” butonuna tıklayan kullanıcıların adına TEMA Vakfı aracılığıyla fidan bağışlanıyor.

“İklim krizi karşısında artık boşa harcayabileceğimiz daha fazla zamana ve kaynağa sahip değiliz.” diyen İş Bankası, bireysel önlemlerin de öneminin altını çizerek bizleri karbon ayak izimizi azaltmaya davet ediyor.

“Geleceğe Orman”la dünyamıza nefes olmak için www.isbank.com.tr/gelecege-orman adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.


Sürdürülebilir Orman Amaçları: Yeşil Bir Gelecek 6