Şişli Belediyesi olarak, iklim değişikliği eylem planına katkı sağlamak için oluşturulan Uluslararası Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kapsamında Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele çalışmalarına başladınız. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı da hazırlık sürecinde. Bu planla hedefiniz nedir?

Son yıllarda küresel iklim değişikliğiyle ilgili olarak, ulusal ve uluslararası boyutta iklim krizini önleme çalışmaları hız kazandı. Ülkeler sera gazı salınımının azaltılmasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapmakta. İklimsel değişimden kaynaklı yaşanacak sorunların önlenebilmesi; ancak sera gazı salınımlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasıyla mümkün olabilir. İklim değişikliğinin sadece bir doğa sorunu olarak görülmemesi gerekiyor. Köklü yaşam ve üretim alışkanlıklarının değiştirilerek, küresel düzeyde sürdürülebilir düşük karbonlu ekonomiye geçilmeli. Biz de, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile, Şişli’de iklim dostu kentsel gelişme ve sürdürülebilir kent yaşamının sağlanmasını amaçlıyoruz. Çalışma aynı zamanda, Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors) hedeflerine göre revize edilerek Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın hazırlanmasını, azaltım ve uyum eylemlerinin belirlenmesini ve uygulanmasını da kapsayacak. İklim değişikliği mücadele planlarını yerel ölçekte gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası çalışmalara da katkı sunmayı amaçlıyoruz.

Covenant of Mayors yani Belediye Başkanları Sözleşmesi nedir?

Belediye Başkanları Sözleşmesi Avrupa Komisyonu bünyesinde 2030 yılına kadar CO2 emisyonunu yüzde 40’a kadar aşağıya çekmeyi hedefleyen bir inisiyatiftir. Bu hedef doğrultusunda enerjinin etkin kullanımını ve dönüştürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmekte. Şişli Belediyesi olarak, CO2 gazlarından arınmış, küresel ısınmayla mücadele eden, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımını özendiren bu sözleşmeyi 2017 yılında imzaladık. Bu doğrultuda İklim Eylem ve Adaptasyon Stratejisi de kurumumuz tarafından hazırlanıyor.

Şişli’nin İklim Kriziyle Mücadelesi: Atığını Ayrıştıran Ödül Alıyor 1

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin.

İklim Eylem Planları kapsamında neler yapılacak?

Yaklaşık bir yıl sürecek çalışmada öncelikle mevcut durum tespiti yapılarak Şişli Belediyesi ve Şişli ilçesinin sera gazı envanteri çıkarılacak; sürdürülebilir enerji eylem planları oluşturulacak; analizler sonrasındaysa iklim değişikliğiyle mücadele ve uyuma yönelik planlar hazırlanacak. İklim Eylem Planı sonuçları sonrasında çevre adına her türlü iyileştirme çalışmaları yapılarak uygulanması sağlanacak. Bu kapsamda daha temiz, doğa dostu bir Şişli için sürdürülebilir alışkanlıkları ve çalışmaları komşularınızla paylaşarak onları da sürecin içine dâhil edeceğiz. Çalışmalarımız sonucunda Şişli’de sera gazı salınımını minimum seviyeye indirmeyi hedefliyoruz. Şişli olarak hedefimiz her sene karbon ayak izimizi en az yüzde 5 oranında azaltmak.

Şişli Belediyesi olarak iklim krizi ve doğaya dair ilk çalışmanız bu eylem planı değil. Bir de Komşu Kart çalışmanızın “çevreci” fonksiyonu bulunuyor. Bu projenizden de bahsedebilir misiniz?

Şişli Komşu Kart, evlerdeki geri dönüştürülebilecek atıkların toplanmasını sağlayan ve geri dönüşüm desteği karşılığında para puan kazandıran sosyal projemiz. Çevremizi ve doğal kaynaklarımızı korumak, ambalaj atıklarının kaynağında toplanması ve komşularımızın ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Hedefimiz;

-Atıkların geridönüşüm ile ekonomiye kazandırılması.

-Çevrenin ve doğal kaynakların korunması.

-Enerjiden tasarruf.

-Karbon salınımının azaltılması.

Ülkemizde hanelerden ambalaj atığı toplanması yasal bir zorunluluk olsa dahi toplanmadığı takdirde yasal bir yaptırımı olmadığından, ne yazık ki hanelerde kaynağında ayrı toplama miktarları oldukça düşük. Mevcut sistemde de ambalaj atıkları kaynağında karışık olarak toplanıyor ve ayrıştırma maliyetleri yüksek. Biz de ambalaj atıklarının kaynağında türlerine göre ayrıştırılmasını sağlamak, bu bilinci tüm Şişli halkında oluşturmak, atıkları kaynağında ayrı toplama alışkanlığını kazandırmak için, halkın teşvik edilebilmesinin yöntemi olarak da atık ödüllendirme sistemi kurduk.

Peki, proje nasıl uygulanıyor?

İlk aşamada, Şişli Komşu Kart, hanede yaşayan kadının adına hazırlanarak teslim edilecek ve evden çıkan ambalaj atıklarını (kağıt, plastik, cam, metal) evsel atıklarla (yiyecek ve içecek vb.) karıştırmadan ayrı olarak biriktirmesi yönünde farkındalık oluşturulacak. Ardından ayrıştırarak biriktirilen ambalaj atıkları, belirli günlerde sokağına giden yetkilimiz tarafından alınacak. Biriktirilen atıklar dijital tartıyla tartılacak. Toplanılan ambalaj atıklarının karşılığında, atığın türüne ve ağırlığına göre kişinin Şişli Komşu Kart’ına para puan yüklenecek ve karşılığında bilgi fişi verilecek. Bu puanlarla VISA kartın geçerli olduğu tüm işletmelerde alışverişlerini yapabilecekler ya da alışveriş yerine bir öğrenciye burs da verebilecekler. Giyimden sağlığa, restoran ve kafelerden tiyatro ve sinemaya kadar her sektörde geçerli bu puanlar.

Belediye çalışanları da iklim krizi konusunda oldukça duyarlı… İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in öncülüğünde 139 ülkede başlatılan “Küresel İklim Grevi” ne Şişli Belediyesi de destek vermişti.

Küresel İklim Grevi’ne, Şişli Belediyesi çalışanları ve Şişli Kent Konseyi ile birlikte destek olduk. İklim krizine karşı topyekûn mücadele etmek amacıyla tüm belediye çalışanları bir saatlik iş bıraktı. İklim krizine “dur” demek için sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu dünya bizim değil, çocuklarımızın. Duyarlı bir toplum olmazsak bu dünyaya hükmedemeyiz. Sadece kişisel çıkarlarımız üzerinden hayatı belirlemeye çalışırız. Onun da kimseye faydası olmaz.

Şişli’nin İklim Kriziyle Mücadelesi: Atığını Ayrıştıran Ödül Alıyor 2

Para puan kazandıran ambalaj atıkları nelerdir?

Kağıt: Gazete, dergi, koli, karton, meyve suyu kutusu, kağıt bardak ve tabaklar, kağıt hediye paketleri, zarflar vb.

Plastik: Temizlik malzemelerinin kutuları, pet şişeler, şampuan kutuları, plastik ev eşyaları, kuru gıda ambalajları, market poşetleri, plastik eldiven, plastik çatal, bıçak ve tabaklar, plastik bidonlar, plastik şişe kapakları, leğenler, kovalar vb.

Cam: Kavanozlar, cam içecek şişeleri, cam eşyalar ve kırılabilen türdeki camlar.

Metal: Alüminyum içecek kutuları, salça kutuları, konserve kutuları , kavanoz ve şişe kapakları, teneke kutular vb.