Gömük Menderes
Keşif
Gömük Menderes

Şırnak iline bağlı İdil’in Yarbaşı Köyü (Hespıst) yakınından geçen Cehennem Deresi, yatak eğiminin alçalmasına bağlı...