Bora Eşsiz, sergisindeki eserlerde klasik mitolojideki kadın figürleri farklı bir anlayışla yorumlamış. Kadın karakterlerin ifade ettikleri kavramlar ya da ilişkili oldukları efsanelerdeki kişi, olay ve yerler takılarda betimlenmiş. Bu aşamada sikkeler, vazo resimleri gibi somut arkeolojik kalıntılardan ve atribülerden faydalanılmış. Takılardaki ipuçlarıyla mitolojik tanrıçaların ya da mitolojik kadınların kim olduğunun anlaşılması küçük bilmecelere dönüştürüldüğü sergi oluşturulurken Kiklad Adaları’nın üretimi idollerden, Fayyum portrelerinden, Ortodoks ikonalarından etkilenen Eşiz, sanatçı olarak da A. Modigliani, G. Chirico ve C. Brancusi’den ilham almış.


Mitoloji ve Kadın 1

Sergi 15 Ocak-15 Şubat 2024 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İzmir Arkeoloji Müzesi’nde ziyaret edilebilir.