Süveyş Kanalı açılışının yüz ellinci yılını kutluyor. Avrupa ve Asya kıtaları arasında Afrika’nın güneyini dolaşmadan yük taşınması ve deniz ulaşımını sağlayan kanal, inşasının tamamlandığı 1869’dan bu yana, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sürecinden Avrupa siyasi yapısına kadar dünya jeopolitiğinde ve ticaretinde büyük değişikliklere neden oldu.