İnsanlık yerleşik hayata geçtiğinden bu yana orman, bozkır, sulak alan gibi karasal alanların neredeyse yarısını kendi ihtiyaçları için değiştirdi. Son zamanlarda tüm dünyada ekosistem tahribatları göz ardı edilebilir boyutu aştı. Medeniyetin beşiği Anadolu'da bile doğal ekosistemlerin ne kadarının tahrip olduğunu dahi bilmiyoruz. Ama milyonlarca hektar diyebiliriz. Bu tahribatı önleyip doğayı iyileştirmenin yolu, kamu kurumlarından toplumun geniş kesimine kadar her katmanda ekolojik bilinçlendirmeden geçiyor.