Devrimler ve karşıdevrimler çağıydı yirminci yüzyıl. Bu çağın ilk sosyalist devrimi Rusya’da patladı ve dünya tarihinin gidişatını değiştirdi. Magma, Rus Devrimi ya da Bolşevik Devrim olarak da bilinen Ekim Devrimi’nin yüzüncü yılında Petersburg ve Moskova’daydı; dünya tarihinin ilk başarılı işçi devriminin izlerini aradı, devrimin önderi Lenin’in tarihi rolünü araştırdı.