Demirden dağların kuşattığı düzlüğe kurulmuş Divriği... Eski zamanlarda efsanelerin, göksel bir yapıt olarak zamana ve mekâna hükmeden kudretli Ulucami’nin, yeni zamanlarda madenciliğin ama en çok da barışçı ve açık görüşlü insanlarının karakter kazandırdığı bir kent... Magma, Sivas’ın Divriği ilçesinde eskiyle yeninin karşılaşmasına tanık oldu.