Basmane, İzmir’in kozmopolit sosyo-ekonomik yapısı içinde bir kesişme noktası olageldi. Kentin mekânsal hafızasını tutan bu semt ticaret, konaklama, konut gibi işlevleri barındırırken burada doğup büyümüş ya da farklı nedenlerle ülkenin dört yanından gelen insanlara ev sahipliği yapıyor.