Güneşin altında sonsuza uzanan bu biteviye topraklar binyıllardır birbirini besleyen zengin bir yaşam döngüsü yarattı. Öyle ki sadece insanlar değil tüm canlılar dayanışma ve paylaşma kültürüyle hayatta kalabileceklerini öğrendi. Az olanla yetindiler, yok olanı var ettiler, var olanı çoğalttılar. Magma, sabırla ekilenin umutla hasat edildiği toprakların öyküsünü derledi.