Sualtı Araştırmaları Derneği’nin (SAD) Nisan 2015 ile Aralık 2019 arasında yürüttüğü “Türkiye Kıyılarında Önemli Doğa Alanlarını Koruma ve Savunma” projesi kitabı SAD yayını olarak çıktı. Kitap Türkiye'de doğal alan savunuculuğu için, gerçek örnekler ve gerçek savunma süreçleri içeren önemli bir referans kaynağı.

Çalışma, SAD’dan Cem O. Kıraç ve Ozan Veryeri ile yerelde bir çok kişinin desteğiyle gerçekleştirildi. 2,5 yıl proje yürütme ve 2 yıl da kıyılardaki habitat tahribatı riski altındaki alanları izleme olmak üzere toplam 4,5 yıl süren ÖDA Savun projesinde toplam 28 kıyı alanı izlendi. Bu alanların 19’unda, kıyıları tahrip edecek projeler durduruldu; 4 alanda durum belirsizliğini korurken; 5 kıyı alanında betonlaşma gerçekleşti. Proje için hazırlanan web sitesinde projenin başlangıcından bugüne kadarki tüm gelişmeleri incelemek mümkün.

Doğa korumacı Tansu Gürpınar’ın önsözünü yazdığı kitapta, proje sonucunda kıyı alanlarını koruma ve savunma yöntemleriyle alanlardaki doğa koruma mücadelesinin hikâyeleri de anlatılıyor. Yayın koordinatörlüğünü Kübra Ceviz Sanalan, yazım editörlüğünü Özge Kır’ın yaptığı kitapta ilgili tüm resmi yazışmalara da yer veriliyor. Böylece kurum kuruluşlarla yapılan yazışmalar ve dilekçelerin, benzer kıyı alanları koruma vakalarında doğa korumacılara yardımcı olması planlanıyor.

Kitabın basılı halini SAD dernek merkezinden; pdf sürümünü buradan temin edebilirsiniz.

"ÖDA Savun" projesi toplam 58 farklı kurum, kuruluş, STK ve kişi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirildi. Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından örnek deniz-kıyı koruma çalışması olarak gösterilmişti. Proje UNDP-GEF/SGP 2019-2020 Yıllık İzleme Raporu'nda Uluslararası Sular başlığı altında başarılı sonuçlar arasında yer aldı.