Yaşlandıkça bilişsel işlevlerimizin azalması endişe vericidir. Bu durum normal yaşlanmanın kaçınılamayan olumsuz yönlerinden biri kabul edilir. Teksas Üniversitesi Beyin Sağlığı Merkezi’nde yapılan bir araştırmaysa konuyla ilgili umut veren sonuçlar elde etti.

Neurobiology of Aging dergisinde yayınlanan ve yaşları elli altıyla yetmiş bir arasında değişen elli yedi katılımcının dahil edildiği araştırmada bilişsel eğitim alan bireylerin beyinleri enerjiyi daha etkin kullandı. Bir başka ifadeyle bir görevi yerine getirmek için normalde çalışacağından daha az çalıştı.

Bilişsel Eğitimin Faydası

Çalışmada, normal bilişsel işleve sahip katılımcılar bilişsel eğitim, fiziksel egzersiz ve bekleme grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı. Bilişsel eğitimde üniversitenin Beyin Sağlığı Merkezi’nde geliştirilen Stratejik Hafıza İyileştirilmiş Düşünme Eğitimi adlı bir program kullanıldı. Program, konuyla en ilişkili bilgiye nasıl odaklanılıp daha az ilişkili olanın filtrelenebileceği, derin düşünmeyi teşvik etmek için günlük yaşamda karşılaşılan bilgilerin nasıl sentezlenebileceği ve farklı yorumlar, çözümler ve bakış açılarıyla yenilikçi düşüncenin nasıl canlandırılabileceği gibi başlıklar içeriyordu. Bilişsel eğitim on iki hafta boyunca uygulandı; fiziksel egzersiz grubundaki bireyler de yine on iki hafta boyunca haftada en az yüz elli dakika egzersiz yaptı. Bekleme grubundakilerse herhangi bir şey yapmadı. Çalışmanın başlangıcında, ortasında ve sonunda her bir katılımcının beyin etkinliğindeki değişiklikler, katılımcı bilgisayarda hıza dayalı bir görevi yerine getirirken fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemeyle gözlemlendi. Çalışma sonucunda diğer gruplara kıyasla bilişsel eğitim aldıktan sonra kazanılan daha hızlı tepki verebilme yeteneği daha genç erişkinlerde görülen, enerjiyi daha etkin kullanabilen sinirsel etkinliğe işaret eden daha düşük ön lob etkinliğiyle ilişkiliydi. Araştırmanın yazarlarından Dr. Michael Motes konuyla ilgili şunları söyledi: “Yaşlanmakta olan bir beynin genç bir beyin gibi çalışmasına yardımcı olabilecek, ilaç gerektirmeyen bu girişim sayesinde beynin sağlığını iyileştirip ömrünü uzatmanın yollarını daha iyi anlayabiliriz.”