New York Üniversitesi’nde yapılan çalışmaya göre düşük gelirli ailelerden gelen anaokulu öğrencilerinin günde birkaç saatten fazla televizyon seyretmesi, okula başlamak için sahip olmaları gereken becerilerin daha az gelişmesine yol açabiliyor. Amerikan Pediatri Akademisi 2001 yılından bu yana iki yaşından büyük çocukların günde iki saatten fazla televizyon seyretmemesini öneriyordu. Bu öneri Ekim 2016’da güncellendi; artık iki - beş yaş arası çocukların günde bir saatten fazla televizyon seyretmemesi gerektiği belirtiliyor. Çalışmanın başyazarı Andrew Ribner, çocukların halihazırda önerilenden daha fazla televizyon seyrettiğini, üstelik akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşmasıyla ekran önünde geçirilen sürenin daha önce olmadığı kadar uzadığını belirtti. Çalışma kapsamında farklı ekonomik koşullara sahip ailelerden gelen sekiz yüz yedi anaokulu öğrencisinin günde ortalama kaç saat televizyon seyrettiği ebeveynlerinden öğrenildi. Video oyunu, tablet ve akıllı telefon başında geçirilen zamansa ölçümlemelere dahil edilmedi. Daha sonra çocuklar, okula hazır olmak için gerekli kabul edilen kısa süreli bellek, bilişsel esneklik, temel sosyal ve duygusal yetkinlikler, matematik, harf ve kelime becerileri açısından değerlendirildi. Beklendiği şekilde çocukların televizyon seyrettikleri saatler artıkça - özellikle iki saati aştığında - okula hazır olmaları için gereken becerilerin çoğu da o kadar az gelişti. Tek istisna harf ve kelime becerileriydi. Nitekim araştırmacılara göre eğitici televizyon programları, okuryazarlığı geliştirebiliyor. Çalışmanın ilginç bulgusu, ailenin geliri azaldıkça televizyon seyretme ve okul becerileri arasındaki bağlantının güçlenmesi yani düşük gelirli ailelerin çocukları fazla televizyon seyrederek daha çok zarar görüyor. Çalışma, çocukların seyrettiği programların içeriğini veya bunları hangi koşullarda seyrettiklerini ölçümlemedi. Fakat araştırmacılara göre bu farkın kaynağı daha yüksek gelirli aile çocuklarının daha fazla eğitici ve daha az eğlendirici programlar seyretmeleri; ayrıca ebeveynlerinin televizyon seyretmeyi yararlı bir etkinliğe dönüştürmek için televizyonu çocuklarıyla beraber seyretmekle kalmayıp çocukların anlamasını pekiştiren açıklamalar yapmaları ve onlarla fikir alışverişinde bulunmaları olabilir.