Pew Araştırma Merkezi'nin on dokuz ülkede yaptığı bir anket çalışmasına göre gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerin yurttaşları yaratıcı eğitimi, gelişmekte olan ülkelerin yurttaşlarından daha fazla tercih ediyor. ABD, Fransa, Almanya, İsveç ve İspanya gibi gelişmiş ekonomilerde öğrencilere yaratıcı olmayı ve bağımsız düşünmeyi öğretmenin, akademik beceriler ve disiplin öğretmekten daha önemli olduğu düşünülüyor. Buna karşın, çalışmaya dahil edilen gelişmekte olan ülkelerin tamamında (Çin, Hindistan, Nijerya, Güney Afrika ve Kenya) katılımcıların sadece yarısından azı, bu konuda hemfikir.

Diğer yandan gelişmiş ekonomilerin çoğunda eğitim tercihleri ideolojik görüşü de yansıtıyor. Örneğin sol düşünceye yatkın kişiler okulların yaratıcı ve bağımsız düşünmeye odaklanmasını tercih ederken sağa meyilliler akademik becerileri ve disiplini önemsiyor. Çin’deyse diğerlerinden farklı olarak öğrencilerin yaratıcı düşünce ve temel beceriler ve disiplin konularında eşit oranlarda eğitim görmesi gerektiği fikri hâkim.