Namibyalılar tarafından bugün Daures ismiyle anılan, ayrıca Brandberg dağ kitlesi (monolit) diye bilinen yanan dağ, kurak çölün alt kısmından sivriliyor. Fotoğrafta açıkça belli olan siyah halkayı oluşturan dik yamaçlı kayalıklar, granit kütlesinin yerkabuğuyla birleşmesi sırasında yer katmanının yerkabuğundan dışarı doğru baskıyla itilmesi sonucunda oluşmuş.