Nature dergisinin Ağustos 2020 sayısında yayımlanan bilimsel çalışma, ABD’de artan neonikontinoid kullanımının 2008 yılından 2014 yılına kadar yaban kuşları üzerinde oluşturduğu etkiyi modelledi. Oluşturulan model, bu dönem zarfında, ekolojik bir grup olan çayır kuş nüfusunun yüzde 4 ve böcekçil kuş türlerinin nüfusunun yüzde 3 oranında azalttığını ortaya koydu.

Neonikontinoid, yüksek derişimde çözünebilen ve bitki tarafından emilen sistematik bitki ilaçlarına verilen isim. Dikim sırasında granül veya tohumu örten bir tabaka şeklinde kullanılabiliyor. Ekinler büyüdükçe ilacın yüzde 2 ile 20’si arasında bir oranda bitkinin yaprakları, meyvesi hatta nektarına erişiyor. Bu da ekinlere zarar veren akarları ve böcekleri uzak tutuyor ancak arıları, kelebekleri ve güveleri öldürüyor. Düşük dozlarda çoğu omurgalı hayvan üzerinde ölümcül olmadığı iddia ediliyor. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Nature Sustainability dergisinde Illinois Üniversitesi'nden Yijia Li liderliğinde yayımlanan makale, başta çayır kuşları ve böcekçil türler olmak üzere birçok kuş türünün ABD’deki nüfusunun azaldığını ortaya koydu.

2008’den 2014’e kadar arazide toplanmış kuş envanteri verisini modelleyerek her bir Amerikan eyaletindeki neonikotinoid kullanımındaki 100 kg’lık artışın yaban kuşlarına etkisini araştıran ekip, bu değişimin çayır kuş popülasyonlarında ortalama yüzde 4 ve böcekçil kuş popülasyonlarındaysa ortalama yüzde 3 azalmaya neden olduğunu hesapladı. Model, neonikotinoid kullanımının tür çeşitliliği ve bolluğunu da azalttığını ortaya koyuyor. Sorun, neonikotinoidlerin kuş popülasyonları üzerinde bıraktığı kalıcı etki ve başarıyla üreyen kuş sayısını azaltmaya devam edecek olması nedeniyle çok daha korkutucu hale geliyor. Araştırmacılar bu hızda neonikontinoid kullanımının kuşların gelecekteki nüfus artışını daha çok etkileyeceğine, çayır kuşlarında yıllık yüzde 12, böcekçil kuşlarda yıllık yüzde 5’e ulaşabilecek kayıplara neden olabileceğine işaret ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda yayımlanan ve bu tarım ilacının kuşlara etkisini inceleyen çalışmalarda neonikontinoidle kaplı bir tek tohumun göçmen ötücü kuş için ölümcül olabileceğini göstermişti. Neonikontiodlerin besin ağında oluşturduğu zarar ortadayken, ilaç firmaları tarımsal üretim için mükemmel bir çözüm sundukları konusunda ısrarcı.