Su samurları genel olarak iletişim kurmak için hırlama ve gıcırtı gibi sesler çıkarır. Amazon'un dev su samuru (Pteronura brasiliensis) gibi bazı türler, yaklaşık 22 farklı çağrı türü kullanır.  Kuzey Amerika nehir su samuru (Lontra canadensis) gibi diğer türlerin de dört çağrı türü kullandığı biliniyor. Ancak, bireylerin yılda bir kere çiftleşmek amacıyla bir araya gelmesi, iletişimlerini incelemedeki en büyük engel. Ormansızlaşma nedeniyle son dönemde türü nesli tükenmekte olan neotropik nehir su samuru hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz.

Viyana Üniversitesi'nde biyoakustik uzmanı Sabrina Bettoni, Brezilya'nın güney kıyılarındaki Santa Catarina Adası’nda üç çift neotropik nehir su samurunu inceledi. Bettoni çalışmasında, su samurları dikkat çekmek istediklerinde ‘kısa cıvıltılar’ yayarken, ‘kıkırdamalarının’ bir tür tedavi ya da ovma isteği olduğunu saptadı. Üstelik bu sesler kendi türlerine özgü değil. Bettoni’ye göre, bu çağrılar muhtemelen ortak bir atadan geliyor. Bir diğer ilginç nokta da esaret altındaki su samurlarından gözlemlenen çağrıların erkekten dişiye farklılık göstermesi. Dişi su samurları, erkeklere göre çığlık ve gırlama gibi daha agresif sesler yaydı.

Su Samurlarını Anlamak 1