Thünen Balıkçılık Ekolojisi Enstitüsü için çalışan Alman araştırmacılar, ülkenin kuzey şehirlerinden Kiel yakınlarındaki Baltık Denizi bölgesinde bulunan yassı balıkların yüzde 25’inde tümör olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, dipte yaşayan yassı balıklarda görülen tümörün sebebinin 2. Dünya Savaşı sırasında Baltık ve Kuzey denizlerinin dibine atılmış 1,8 milyon ton cephane olduğunu düşünüyor. Bilimciler bu tezlerini mühimmatların döküldüğü Bornholm ve Gotland havzalarındaki tümör oranının, Baltık Denizi’nin diğer bölgelerindekine kıyasla daha fazla olmasıyla destekliyor.

Fosgen, hardal gazı ve arsenik gibi kimyasal içerikli mühimmatların paslanıp sızıntı yapmaya devam etmesi halinde bunun çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin düşünülenden daha fazla olabileceği ifade ediliyor. Sualtı Mühimmatları Üzerine Uluslararası Diyalog (IDUM) Yetkili Müdürü Diana S. Pyrikova, savaş sonrası dönemle ilgili konuşurken imha edilmesi gereken mühimmatları denize dökmenin, birçok hükümet ve ordu için maliyet açısından daha uygun olduğunu ve tuzlu suyun kimyasalları zamanla etkisiz hale getireceğini düşünerek yanıldıklarını ifade etti. Pyrikova ayrıca insanların Baltık Denizi’nde yüzmemelerini ve o sulara ait deniz ürünlerini yememeleri gerektiğini belirtti.