Sığır balıkçılı (Bulbulcus ibis) gibi kuş türlerini, belgesellerde yaban hayvanlarının üstünde gezinip beslenirken görürüz. Buna benzer şekilde Samsun’da, Kızılırmak Deltası’ndaki mandaları (Bubalus bubalis) da üstünde kurbağalarla deltada otlayıp geviş getirirken görebiliyoruz. Burada ova kurbağaları (Pelophylax ridibundus), yıllardır mandalarla beraber yaşıyor. Kuşlar nasıl otçul hayvanların üstündeki parazitlerle besleniyorsa ova kurbağaları da mandanın üstündeki sinekleri avlıyor, karşılıklı fayda sağlanıyor. Ayrıca soğuk sonbahar aylarında sıcakkanlı hayvanlar olan mandaların vücut ısısından yararlanıyorlar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Merkezi’nde görevli Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, Magma’ya yaptığı açıklamada bu çalışmayla bir çiftyaşamlı türü ve bir memeli türü arasında ilk kez parazitlere karşı bir mutual ilişki biçiminin tespit edildiğini belirtti.