Dünya Kuşları Koruma Kurumu, kuşların tehlike kategorilerini belirleyen ve neden yok olduklarını ortaya koyan, Avrupa Kuşları Kırmızı Listesi’ni güncellendi. Çok sayıda uzman ve gönüllünün desteğiyle hazırlanan raporda, kuzeyde Grönland, İzlanda ve Svalbard, güneyde Kanarya Adaları, Malta ve Kıbrıs, batıda Azorlar, doğuda Kafkasya ve Ural Dağları arasında kalan 54 ülkede yaşayan 544 kuş türü için kırmızı liste kategorileri ile nesillerinin tükenme riski değerlendirildi.

Kuşlar Yok Olurken 1

Kızılbacak. Fotoğraf: Mevlüt İkiz

Ulusal ve uluslararası doğa politikaları ve yerelden koruma çalışmaları için oldukça önem taşıyan rapora göre;

-Avrupa’daki kuşların %13’ü yani 71 kuş türü yok olma tehlikesi altında.

-Avrupa’daki her 3 kuştan 1’inin nüfusu son yüzyılda ciddi ölçüde yok oldu.

-Avrupa’daki her 5 kuştan 1’i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

-Avrupa’da en hızlı yok olan grupların başında ördekler ve kıyı kuşları (%40), deniz kuşları (%30) ve yırtıcı kuşlar (%25) geliyor.

-Tarlakuşları, örümcekkuşları ve kiraz kuşları gibi açık habitatların yaygın türleri de hızla yok oluyor; ayrıca ördek ve kıyı kuşlarının sayıları da ciddi olarak azalıyor.

Kuş popülasyonu düşüşlerinin başlıca nedenleri arasında büyük ölçekli arazi kullanım değişikliği, tarımsal uygulamaların yoğunlaşması, altyapı projeleri, deniz kaynaklarının yoğun kullanılması, iç suların kirlenmesi ve yaygın olarak kullanılan ormancılık uygulamaları geliyor. Bazı yırtıcı kuş türleri, yasal koruma ve hedeflenen koruma faaliyetleri nedeniyle son zamanlarda popülasyonlarını geri kazanmış olsa da besin için açık habitatlara (mera ve çalılık alanlara) bağımlı birçok yırtıcı kuş türü sayısı hâlâ azalıyor.

Kuşlar Yok Olurken 2

Küçük akbaba. Fotoğraf: Sezai Göksu

Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Araştırma Koordinatörü Şafak Arslan, türlerin yok oluşunun engellenmesi için bir an önce harekete geçme çağrısında bulundu: “Bir yandan kuşların yaşam döngüsü hızla yok ediliyor, bir yandan da elmabaş, patka ve üveyik gibi tehlike altında olan türler ava açılıyor. Bu durumu tersine çevirmek için var olan politikalar ve uygulanan eylemler yeterli değil. Kuşların yaşam döngüsünün sürmesi için bir doğa hukuku ve bu hukuk çerçevesinde yeni düzenlemeler olması gerekiyor.”

Avrupa Kuşları Kırmızı Listesi’nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.