Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Necmi Aksoy, Missouri Botanical Garden'dan Prof. Dr. Li-Bing Zhang, Bartın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol ve Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü Mühendisi Hasan Yaşayacak’ın yürüttüğü proje kapsamında bilim dünyasına yeni bir eğrelti türü kazandırıldı. Dünyada ilk kez görülen bu endemik bitkiye Polystichum asiae-minoris adı verildi.

Türün, Küre Dağları Milli Parkı'nın içerisindeki Horma Kanyonu'nda keşfedildiğini belirten Dr. Tunçkol “eğrelti türleri karasal ekosisteme geçişte ilk adapte olan canlı gruplarından birisidir, bu nedenle dünya için yeni bir eğrelti türü kaydı yapmak oldukça zordur” değerlendirmesinde bulundu.

Küre Dağları’nda Yeni Tür 1

Dr. Tunçkol, alanda izole olmuş şekilde tespit edilen türün özelliklerini anlattı: “Bu eğrelti türü, dryopteridaceae familyasından polystichum cinsine ait. Bu cinsin dünyada yayılış yapan dört yüze yakın türü bulunmakta. Ülkemizde beş türle temsil ediliyor. Karasal eğreltiler olarak bilinen bu bitkiler rozetsi yapraklıdır. Yaprak alt yüzeylerinde küre şeklinde sporlar bulunur. Ülkemizde bu cinse ait türler boylu formda olmalarına rağmen bu yeni endemik tür kısa boylu.”

Küre Dağları’nda Yeni Tür 2

Polystichum asiae-minoris bulunduğu alanda 100 kök bireyle temsil ediliyor. “Tür Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde kritik tehlike kategorisinde bulunuyor” diyen Dr. Bilge Tunçkol, koruma çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguluyor. Dr. Tunçkol’a göre bu tür lokal flora çalışmalarında elde edilen bulgular büyük önem taşıyarak Türkiye’nin zengin florositik yapısının gizemini koruduğunu gösteriyor.

Küre Dağları Milli Parkı, 2013'te Korunan Alanlar Ağı Parkları sertifikasına sahip milli park olarak kabul edildi ve Avrupa'nın çok özel on üç noktasından biri seçildi. Ayrıca Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) doğa koruma açısından küresel düzeyde öncelikli iki yüz ekolojik bölgesinden biri konumunda.

Küre Dağları’nda Yeni Tür 3