Pakistan’da bir ay süren araştırma yaklaşık 1.816 İndus Nehri yunusu olduğunu ortaya koydu. Türle ilgili ilk sayımı WWF, 2001 yılında yunusların tükenmekte olmasına istinaden yaptırmıştı. İlk sayımdan son sayıma türün popülasyonunda yüzde 50’lik bir artış gözlemlendi. 2001 yılında 1.200 İndus Nehri yunusu sayılmıştı. WWF-Pakistan’ın Genel Müdürü Hammad Naqi Khan konu hakkında şunları söyledi: “Son 15 yıl içerisinde nehre ve içinde barınan türlere karşı artan baskıyı göz önünde bulundurursak, İndus Nehri yunusunun sayısındaki artışın ne kadar önemli bir başarı olduğunu anlayabiliriz. Bu sonuç şüphesiz hükümetlerin, doğa korumacıların ve yerel halkın birlikte çalışmasıyla mümkün oldu...” Khan sözlerine şöyle devam etti: “Bu ulusal başarıyı kutlarken, dünyada halen 2.000’den az İndus Nehri yunusu kaldığını unutmamalıyız. Yaşamlarını tehlikeye atan tüm tehditlerle mücadele etmeli ve sayılarının yükselmeye devam etmesi için çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız.”

Kör yunus olarak da bilinen İndus Nehri yunusu (Platanista gangetica minor), Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) tehdit altındaki türlerin bulunduğu Kırmızı Listesi’nde “tehlikede (endangered)” statüsünde yer alıyor. İndus Nehri boyunca inşa edilen sayısız baraj nedeniyle kör yunus, doğal yaşam alanının sadece yüzde 20’sinde yaşayabiliyor. Barajların yanı sıra yunusların nüfusunu git gide kötüleşen su kirliliği, sulama kanallarında sıkışma ve kazayla balıkçı ağlarına yakalanma gibi etmenler de tehlikeye sokuyor. WWF bu tehditleri göz önünde bulundurarak türü korumak için araştırmalar, etkili hukuki yaptırımlar ve yerel halk katılımıyla yenilikçi ve işbirlikçi bir yaklaşım ortaya koyuyor. 1992 yılından beri WWF ve Sindh Yaban Hayatı Departmanı yunus kurtarma programı üzerinde çalışıyor. Bu çalışmaların sonucunda 131 yunus sulama kanallarından kurtarıldı ve nehirlere tekrar salındı. Ayrıca yerel topluluklarla birlikte bir yunus gözlem ağı ve 24 saatlik telefon yardım hattı oluşturuldu.