Dünyanın en büyük insan laboratuvarlarından biri olan Çin’de gerçekleştirilen bir araştırmada, hava kirliliğinin karar verme ve sorun çözme becerilerini körelttiği ortaya çıktı. Pekin ve Yale üniversitelerinden Xin Zhanga ve Xi Chen adlı iki araştırmacının yayınladığı çalışmada ülke genelinde düzenlenen ve halkın gelişimini izlemeye yönelik gerçekleştirilen Çin Aile Paneli Araştırmaları test sonuçlarının, hava kirliliği verisiyle ilişkisi incelemeye alındı. Aynı kişiler üzerinde 2010 ve 2014 yıllarında uygulanan testin sonuçları, hava kirliliği değişimiyle karşılaştırıldı. Buna göre uzun süre hava kirliliğine maruz kalmanın sınav ortalamalarını düşürdüğü gözlendi.

Araştırmanın ilk bulguları, hava kirliliğinin, özellikle yaşı ilerleyen ve eğitimsiz erkeklerin bilişsel becerilerini, yıllar içerisinde hızla azaltabileceğine işaret ediyor. Yapılan modelleme, yıllık mikro partikül konsantrasyonunun 10 mikronun altına düşmesi yani hava kirliliğinin azalması durumunda, orta değerde (medyan) sıralanan bireylerin sözel testte yüzde 63’lük dilime; sayısal testteyse yüzde 58’lik dilime yükselebileceğini gösteriyor. Bilimciler, hava kirliliğinin beynin yaşlanmasına etkisinin daha önce öngörülemeyen sağlık problemleri ve harcamalara yol açabileceğini, özellikle bilişsel beceri kaybının ilerleyen yaşlarda Alzheimer hastalığına neden olabileceğini belirtiyor.