Sosyo-ekolojik yaklaşıma göre memeli erkeklerinin ebeveynlik görevlerinden kaçıp üreme ve kur faaliyetlerine odaklanarak soylarını daha fazla yayabilecekleri önerilmekte. ABD’de bulunan Northwestern Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Stacy Rosenbaum önderliğindeki bilimcilerin Nature dergisinde yayınladıkları makale, Rwanda’daki dağ gorillerinin (Gorilla beringei) sosyal ilişiklerinin genel kabul gören bu teoremle çeliştiğini ortaya koyuyor.

Dağ gorilleri büyük sürüler halinde yaşayan göçmen, çokeşli canlılar. Dişi ve erkekler uzun süreli bağ kurar. Bu gruplarda erkek goriller, gençlerle akrabalık ilişkisine bakmaksızın beraber zaman geçirir; onlara yardım eder. Rosenbaum, dağ gorillerinin yaşları ya da gruptaki statülerinden ziyade yavru bakımıyla dişileri etkilediklerini belirtiyor. Bulgular, kendi çocuklarından başka çocuklarla da ilgilenen bireylerin aynı zamanda sürüdeki en çok yavrunun da babası olduğunu gösteriyor.  Bilimcilere göre bu durum, tekeşli olmayan toplumlarda, akrabalık bağını dikkate almadan sürünün yavrularını koruyan bireylerin artmasına ve aktif ebeveynliğin yaygınlaşmasına örnek teşkil ediyor.