Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Mamirauá Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü’nün 30 Ağustos’ta yayımladıkları rapor, Amazon Ormanları’nda her iki günde bir yeni hayvan veya bitki türünün keşfedildiğini ortaya koyuyor. Bu, son yüzyılda gözlemlenen en hızlı oran. Amazon Ormanlarındaki Yeni Omurgalı ve Bitki Türleri 2014-2015 adlı rapor, iki yıl içerisinde 381 yeni türün keşfedildiğini açıklıyor. Bu türler arasında 216 bitki, 93 balık, 32 amfibi, 20 memeli (ikisi fosil), 19 sürüngen ve bir kuş var.

2014 - 2015 yılları arasında yapılan en son araştırma, her 1,9 günde bir türün tespit edilmesiyle en yüksek keşif oranına ulaştığımızı vurguluyor. Araştırmalar Amazon Ormanları gibi bir bölgenin en büyük ekonomik gücünün, biyolojik çeşitliliğin, hastalıklara karşı tedavilerin geliştirilmesini de içine alan yeni bir kalkınma modelinin teknolojik çözümlerine dahil edilmesi olduğunu gösteriyor. WWF yetkilileri, dünyanın en büyük tropikal ormanlarını korumak için acil eylem çağrısında bulunuyor.

Amazon’un Yeni Türleri 1

Amazon Ormanları’nda keşfedilen 381 türden biri de parlak turuncu kuyruğu olan Milton titisi (Callicebus miltoni). Kuyruğu parlak olsa da ağacın üstünde ayırt edilmesi kolay değil.

Fotoğraf: WWF

Türkiye’nin, Amazon Ormanları’na sahip bir tropikal ülke olmasa da yer aldığı ılıman kuşakta tür zenginliği açısından en önemli ülkelerden biri olduğunu vurgulayan WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem Magma’ya konuştu: “Özellikle, bitki türleri açısından yeni türlerin keşfi devam ediyor. Son yıllarda yapılan araştırmalarla Türkiye florasına yeni türler ekleniyor. Örneğin 2000 - 2013 yılları arasında, 945 bitki taksonu floramıza eklenmiş. Bunun 685’i daha önce Türkiye’de varlığı bilinmeyen bitkiler, 260’ı ise yeni kayıt. Buna göre yaklaşık her beş günde bir Türkiye florasına yeni bir bitki taksonunun eklendiği söylenebilir. Yeni türlerin keşfi çok önemli, çünkü bilmezsek koruyamayız. Maalesef dünyada birçok tür daha keşfedilmeden yok oluyor.”