Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) verilerine göre, tüm dünyadaki kuş türlerinin yaklaşık %13'ü kürese ölçekte yok olma tehlikesi altında! Kuşların yok oluş sebeplerinin başında doğal yaşam ortamlarının yok edilmesi ve avcılık geliyor. Bilim insanları ve Dünya Kuşları Koruma Kurumu’nun (BirdLife) çalışmalarına göre, Akdeniz Havzası’nda her sene 12 ila 38 milyon kuş avlanıyor. Üstelik avlanmaların çoğu, kuşların göç yolculuğu sırasında gerçekleştiriliyor.

#YaşasınKuşlar 1

Elmabaş patka kuşu.

Fotoğraf: Birol Hatinoğlu

Üveyik Ve Elmabaş Patka Yok Oluyor!

Üveyik ve elmabaş patka, Türkiye’de yaşayan, nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan iki kuş türü. Çalışmalar üveyiğin (streptopelia turtur) dünya nüfusunun 1980’den bu yana %78, elmabaş patkanın (yythya ferina) nüfusunun dünya genelinde %30 - 49 oranında azaldığını gösteriyor. Rakamlar böyleyken Merkez Av Komisyonu, 2018 – 2019 dönemi için aldığı kararda, bir av gününde, bir avcının beş bireye kadar üveyik, altı bireye kadar elmabaş patka vurmasına izin vermişti.

27 Kurumdan Ortak Çağrı

Merkez Av Komisyonu, sene içerisinde ava açılacak canlı türlerini ve av alanlarını belirlemek için 23 Mayıs’ta toplanacak. Türkiye’den 27 kurum, komisyonun toplantısı öncesi ortak bir deklarasyon yayımladı: Nesli tehlike altındaki kuşlar vurulmasın!

Deklarasyonda, nesli tehlike altındaki üveyik ve elmabaş patka türlerinin avının tamamen yasaklanması talep ediliyor. Üveyik ve elmabaş patkanın koruma altındaki türler listesine eklenmesi, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan diğer türlerin avının tamamen yasaklanması da talepler arasında.

Kurumlar, imza kampanyası da başlattı. change.org/yasasinkuslar adresinden imza kampanyasına destek verebilir; talebinizi T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden dile getirebilirsiniz.

27 kurum tarafından imzalanan ortak deklarasyon metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Avcılığın kuşlar üzerindeki etkisini ortaya koyan bilimsel rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Talebinizi T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden dile getirmek için kullanabileceğiniz dilekçe taslağına buradan ulaşabilirsiniz.

#YaşasınKuşlar 2

Üveyik kuşu.

Fotoğraf: Ali Şenel

İmzacı Kurumlar

AKFOD

Alakır Nehri Kardeşliği

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Cahide Derneği

Doğa Derneği

Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

HAYTAP

Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER)

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi

Kızılkaya Yenidünya Derneği

KİHAYKO

Kuzey Ormanları Savunması

MAGMA Dergisi

Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Orman Melekleri

Simurg Kuş Yuvası Derneği

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD)

TTKD

WWF-Türkiye